GDPR SECURITY – Operativa effekterna av GDPR i Eu och Stockholm

Den nya generella databeskrivningsförordningen GDPR kommer att ersätta dataskyddsdirektivet 95/46 / ec med verkan den 25 maj 2018. GDPR är direkt tillämplig i varje medlemsstat och kommer att leda till en ökad grad av harmonisering av datasäkerheten över hela EU nationer.

Trots att många företag redan har antagit privata processer och förfaranden som överensstämmer med direktivet innehåller General data protection regulation ett antal nya skydd för EU-registrerade och hotar betydande böter och påföljder för icke-kompatibla datakontrollanter och processorer när de träder i kraft under våren 2018.

Med nya skyldigheter i frågor som registrerat samtycke, datan anonymisering, anmälan om överträdelser, överföring av data över gränserna och utnämning av dataskyddsansvariga för att nämna några kräver GDPR att företag som hanterar EU-medborgarnas data ska genomföra en stor operativ reform.

Operativa effekterna av GDPR i Eu och i Stockholm

GDPR förbättrar datasäkerhets- och brottmeddelandestandarder

Datasäkerhet spelar en framträdande roll i den nya allmänna databeskrivningsförordningen General data protection regulation som speglar dess symbiotiska förhållande med moderna omfattande integritetsregler.

I jämförelse med direktiv 95/46 / EEG införs General data protection regulation strängare förpliktelser för dataprocessorer och registeransvariga när det gäller datasäkerhet samtidigt som de erbjuder mer vägledning om lämpliga säkerhetsstandarder. General data protection regulation antar också för första gången särskilda riktlinjer för överträdelseanmälan.

Säkerhet för databehandlingsstandarder

GDRP skiljer ansvar och uppgifter hos datainsamlare och processorer, vilket förplikar kontrollanter att engagera endast de processorer som tillhandahåller ”tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att uppfylla GDPR: s krav och skydda registrerade rättigheter. Processorer måste också vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32, som avgränsar GDPR: s ”säkerhetshanterings” -standarder.

Enligt artikel 32, i likhet med direktivets artikel 17, måste kontrollörer och processorer ”genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” med hänsyn till ”toppmoderna och kostnader för genomförandet” och ”arten, omfattningen, sammanhanget och bearbetningens ändamål samt risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för naturresursernas rättigheter och friheter. ”Till skillnad från direktivet ger GDPR konkreta förslag på vilka typer av säkerhetsåtgärder som kan anses vara” lämpliga för risken, ” Inklusive:
• Pseudonymisering och kryptering av personuppgifter.
• Förmågan att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet hos bearbetningssystem och tjänster.
• Möjligheten att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.
• En process för att regelbundet testa, utvärdera och utvärdera effektiviteten

En process för att regelbundet testa, utvärdera och utvärdera effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i behandlingen.

Kontrollörer och processorer som följer en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism – som beskrivs i artiklarna 40 och 42 – kan använda dessa verktyg för att visa att GDPR: s säkerhetsstandarder överensstämmer.

För ytterligare vägledning om säkerhetsstandarder kan kontrollanter och processorer överväga skälen, särskilt skäl 49 och 71, som tillåter behandling av personuppgifter på sätt som annars inte kan vara olämpliga för att säkerställa nätverkssäkerhet och tillförlitlighet.

”Personlig överträdelse” anmälningsstandarder

Till skillnad från direktivet, som var tyst vid frågan om överträdelse av uppgifter, innehåller GDPR en definition av ”brott mot personuppgifter” och anmälningskrav till både tillsynsmyndigheten och berörda personer.

”Personuppgifter” definieras i både direktivet och GDPR som ”information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (” registrerad ”).” Enligt GDPR är ett brott mot personuppgifter ”ett brott mot säkerhetsansvar till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig avslöjande av eller tillgång till överförda personuppgifter, lagrade eller på annat sätt bearbetade. ”Denna breda definition skiljer sig från den som till exempel de flesta amerikanska statliga lagar om dataöverträdelse, som typiskt utlöses endast vid exponering av information som kan leda till bedrägeri eller identitetsstöld, såsom finansiell kontoinformation.

I händelse av brott mot personuppgifter måste registeransvariga meddela tillsynsmyndigheten ”behörig enligt artikel 55”, som sannolikt (med hänvisning till artikel 56.1) är tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den registeransvarige har sin huvudsakliga verksamhet eller enda etablering, även om detta inte är helt klart. Meddelandet måste lämnas ”utan onödigt dröjsmål och, om möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha blivit medveten om det.” Om anmälan inte görs inom 72 timmar måste kontrollanten tillhandahålla en ”motiverad motivering” för förseningen.

Artikel 33.1 innehåller ett viktigt undantag från kravet på tillsynsmyndighetens anmälan: Meddelandet är inte obligatoriskt om ”brott mot personuppgifterna sannolikt inte leder till risk för fysiska personers rättigheter och friheter”, en fras som utan tvekan kommer att erbjuda dataskyddspersonal och deras yttre råd möjligheter att diskutera nödvändigheten av anmälan.

generaldataprotectionregulation stockholm

Boendestöd- ledsagarservice- assistansanordnare och personlig assistans i Stockholm

Assistansanordnare för boendestöd och personlig assistans i Stockholm

En assistansanordnare som sysslar med personlig assistans i Stockholmsområdet hjälper äldre vuxna att leva självständigt så länge som möjligt med hjälp av boendestöd, även med sjukdom eller skada. Det täcker ett brett sortiment av tjänster och kan ofta fördröja behovet av långtidshemvård för assistansanordnare.

personlig assistans stockholm

Boendestödet i huvudstaden Stockholm

Boendestöd i Stockholm kan omfatta yrkes- och fysioterapi, talterapi och kompetent omvårdnad. Boendestöd kan innebära att man hjälper äldre vuxna med vardagsaktiviteter, som att bada, dressing och äta. Det kan också omfatta hjälp med matlagning, städning, annan hushållning och övervakning av medicineringsregimen.

boendestod stockholm

Störst på ledsagarservice i Stockholm och avlösning

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan avlösning för anhöriga i Stockholm och ledsagarservice för blinda. Även ledsagarservice kan innehålla vissa boendestödstjänster, det är medicinskt i naturen. Ledsagarservice i Stockholm omfattar sysslor och boendestöd i Stockholm, medan avlösning vanligtvis innebär att någon ska återhämta sig från en sjukdom eller skada. Hemhälso- och sjukvårdspersonal är ofta licensierade praktiska sjuksköterskor, terapeuter eller hemhälsovårdar. De flesta arbetar för hemhälsobyråer, sjukhus eller offentliga hälsovårdsavdelningar licensierade av staten och avlösning.

Säkerställande av kvalitetsvård för assistansföretag

Som med alla viktiga inköp, är det klokt att prata med assistansföretag och handikappade, vänner, grannar och din lokala agentur för åldrande (AAA) för att lära dig mer om hemhälsovårdsinstituten i ditt samhälle. Överväg att använda följande frågor för att styra din sökning avseende assistansföretag.

Hur länge har byrån tjänat personlig assistans i Nacka?

Personlig assistans i Nacka med anhöriga en broschyr som beskriver tjänster och kostnader? Om så är fallet, ta eller ladda ner det.
Är byrån en godkänd Medicare-leverantör i nacka med personlig assistans?
Innehåller ett nationellt ackrediteringsorgan, såsom Joint Commission for Personlig assistans Nacka är större än Accreditation of Healthcare Organizations, kvaliteten på vården?
Har byrån en nuvarande licens att träna (om det krävs av staten)?
Kommer byrån att erbjuda en ”Bill of Rights” som beskriver rättigheter och ansvar för både byrån och den person som tar emot vård?
Utarbetar byrån en vårdplan för patienten (med inmatning från patienten, hans eller hennes läkare och familjemedlemmar)? Kommer byrån uppdatera planen efter behov?
Hur noga övervakar assistansanordnare vård för att säkerställa kvalitet?
Är personlig assistans Stockholm tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan, om det behövs?
Har byrået alltid en sjuksköterska som är tillgänglig för samtal vid alla tillfällen?
Vem ringer byrån om hemhälsovårdsarbetaren inte kan komma när planerat?
Hur säkerställer byrån personlig assistans Nackaaa?
Hur anlitas och utbildas assistansföretag?
Hur ser byrån på prospektiva anställda?

Lär dig mer om åderbråck

värkande, tunga och obekväma ben

  • svullna fötter och vrister
  • muskelkramp i benen
  • torr hud och färgförändringar i underbenetÅderbråck är svullna och förstorade vener – vanligen blå eller mörkt lila – som vanligtvis förekommer på benen. De kan också vara klumpar, svullen eller vriden utseende.
   Andra symtom är:
  • Läs mer om symptom på åderbråck.

  Din läkare kan diagnostisera åderbråck baserade på dessa symtom, även om ytterligare tester kan utföras.
  Läs mer om att diagnostisera åderbråck.

Varför åderbråck vad händer?
Åderbråck utvecklas när de små ventiler inuti venerna sluta fungera korrekt.
I en frisk venen strömmar blod smidigt till hjärtat. Blodet förhindras från att strömma bakåt genom en serie av små ventiler som öppnas och stängs för att låta blod igenom.
Om ventilerna försvagas eller skadas, kan blodet flöda bakåt och samla i venen, så småningom orsakar det att vara svullen och förstorad (åderbråck).
Vissa saker kan öka dina chanser att utveckla åderbråck, såsom:
graviditet
vara överviktig
gammal ålder
Läs mer om orsakerna till åderbråck.
Vem berörs?
Åderbråck är ett vanligt tillstånd och drabbar upp till tre i 10 vuxna. Kvinnor är mer benägna att utveckla dem än män.
Alla ven i kroppen kan bli åderbråck, men de oftast utvecklas i ben och fötter, särskilt i vader. Detta beror på att stå och gå sätter extra press på venerna i underkroppen.
Behandling av åderbråck
För de flesta människor, inte åderbråck inte utgör ett allvarligt hälsoproblem. De kan ha en obehaglig utseende, men bör inte påverka cirkulationen eller orsaka problem långsiktiga hälsoeffekter. De flesta åderbråck inte kräver någon behandling.
Om behandling är nödvändig, kan din läkare först rekommendera upp till sex månader för att använda stödstrumpor, med regelbunden motion och upplyftande det drabbade området när de vilar.
Om dina åderbråck fortfarande orsakar dig smärta eller obehag – eller de orsakar komplikationer – de kan behandlas på flera sätt, de vanligaste är:
endotermisk ablation – behandling där värme används för att täta drabbade vener
sclerotherapy – detta använder speciella skum för att stänga venerna
ligering och stripp – handlar det om operation för att avlägsna de drabbade venerna
Det är inte troligt att du kommer att få behandling på NHS av kosmetiska skäl – du måste betala för detta privat.
Om du känner att du behöver behandling, kan det hjälpa om du skriver ut behandlingsalternativ för åderbråck att diskutera med din läkare.
Läs mer om att behandla åderbråck och komplikationer av åderbråck.

åderbråcksoperation

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en blodåder eller ven som blivit mer utvidgad än normalt. Det är ofta fult och kan ge besvär av olika slag. Åderbråcksoperation avhjälper dessa problem. Det kan handla om fötter som som svullnar och ben med en känsla avdomning. När det är varmt eller om man använt benen under en längre tid. Det är vanliga besvär som vi har erfarenhet av. Det är svårt att komma till rätta med dessa problem på egen hand. Ofta är åderbråck ärftligt och är fem gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Åderbråck blir ofta mer ju äldre man blir. Åderbråck uppstår vanligen efter graviditet och återfinns ofta hos dem som står och går mycket i sitt arbete. Orsaken är fortfarande outredd.

Blodådror är tunna och beroende av sin vävnad runtomkring för att vara stabila. Blodådror har klaffar som gör att blodet inte rinnner nedåt. Dessa klaffar är avgörande för hur blodet flyter. Detsamma gäller när man rör musklerna blodet pumpas då uppåt. Många av dessa blodådror eller sk. vener ligger ytligt. Om Venernas väggar är för tunna och har skadade klaffar eller om trycker är för högt så bildas åderbråck. Det är då blodådrorna eller de sk. venerna visar sig i form av fula röda blodådror strax under huden.

Hur ser åderbråck ut?

De ser ut som blå, ojämna upphöjningar under huden. Ett annat ord för åderbråck är varicer. Åderbrock kan förebyggas genom att undvika att sitta ner för länge och hålla benen högt och använda stödstrumpor eller genom åderbråcksoperation. Värre åderbråck som inte behandlats kan senare i livet orsaka inflammationer och svårbehandlade sår på benen. Att man inte behandlat åderbråck är ofta en vanlig orsak till sår på benen hos äldre människor.